Λεωφ.Ηρακλείου & Λ.Πορφύρα 11-111 41 Αθήνα
Φωτοπολυμερικές πλάκες Flexo
Φωτοπολυμερικές πλάκες Flexo

Οι φλεξογραφικές πλάκες Flexcel SRM φωτοπολυμερές πλάκες οι οποιες επεξεργάζονται με χημικά.

Έχουν σχεδιαστεί για να εκτυπώνουν σε μεγάλη ποικιλία υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων συσκευασιών, ταινίες, χαρτί, πλαστικές σακούλες, ετικέτες, φακέλους, κ.τ.λ.